Aktualizacja dokumentu pomocy Google dotyczącego JavaScript

seo

Google zaktualizowało swój dokument pomocy dotyczący JavaScript, dodając szczegóły techniczne dotyczące stosowania kanonicznych tagów za pomocą kodu JavaScript. Pojawiła się nowa sekcja zatytułowana „prawidłowa implementacja tag linku rel=”canonical”.

Google zaleca, aby nie implementować tagów kanonicznych za pomocą JavaScript, chyba że naprawdę musisz. Wyszukiwarka Google pobierze zaimplementowany kanoniczny URL podczas renderowania strony. Poniżej przykład implementacji tagu linku rel="canonical" za pomocą JavaScript.

fetch('/api/cats/' + id)
 .then(function (response) { return response.json(); })
 .then(function (cat) {
  // creates a canonical link tag and dynamically builds the URL
  // e.g. https://example.com/cats/simba
  const linkTag = document.createElement('link');
  linkTag.setAttribute('rel', 'canonical');
  linkTag.href = 'https://example.com/cats/' + cat.urlFriendlyName;
  document.head.appendChild(linkTag);
 });

Google opublikowało to ostrzeżenie stwierdzające „Kiedy używasz JavaScript do implementacji tagu linku rel="canonical", upewnij się, że jest to jedyny tag linku rel="canonical" na stronie. Nieprawidłowe implementacje mogą spowodować utworzenie wielu tagów linku rel="canonical" lub zmianę istniejącego tagu linku rel="canonical". Sprzeczne lub wielokrotne tagi linków rel="canonical" mogą prowadzić do nieoczekiwanych wyników”.

Źródło: 
https://searchengineland.com/google-documents-how-to-inject-canonical-tags-using-javascript-386187
×