Aktualizacja GA4: większa kompatybilność e-commerce UA i GA4 oraz import danych FTP

Google Analytics

Google Analytics 4 w październiku wprowadził już dwie aktualizacje. Jedna z nich wprowadza większą kompatybilność wdrożeń e-commerce UA i GA4, a druga dodaje wsparcie dla importu danych FTP dla wszystkich użytkowników.

Większa kompatybilność między wdrożeniami e-commerce UA i GA4

Google Analytics ułatwia teraz rozpoczęcie korzystania z raportów e-commerce Google Analytics 4 bez konieczności zmiany implementacji e-commerce. Aby łatwiej korzystać z raportów e-commerce w GA4, można teraz skorzystać z jedną z następujących opcji:

  • Zalecane: Przeprowadź pełną migrację i ponownie zaimplementuj e-commerce, aby wysyłać zdarzenia e-commerce GA4, aby zapewnić długoterminowe wykorzystanie wszystkich funkcji Analytics.
  • Nowość: Wykorzystaj swoją implementację e-commerce UA do obsługi zdarzeń e-commerce GA4.
  • Nowość: Zastąp swoją implementację e-commerce UA zdarzeniami e-commerce GA4 i użyj zdarzeń e-commerce GA4, aby wypełnić swoją usługę UA danymi e-commerce. Ta opcja umożliwia dalsze korzystanie z raportów e-commerce UA, jednocześnie umożliwiając pełną migrację do Google Analytics 4, gdy będziesz gotowy.

Więcej informacji o migracji z wdrożenia e-commerce UA do GA4 znajdziesz w nowym przewodniku dotyczącym przenoszenia wdrożenia e-commerce do GA4.

W Google Analytics jest też dostępne nowe narzędzie do migracji danych e-commerce, które pomoże Ci:

  • Sprawdzić, jakiej wersji i interfejsu API lub biblioteki używasz obecnie do wysyłania danych e-commerce.
  • Ustalić, jak tagi Analytics w Menedżerze tagów interpretują zdarzenia e-commerce.
  • Wyświetlić odpowiednie zdarzenie w przypadku każdego wdrożenia e-commerce.
GA4 - Narzędzie do migracji danych e-commerce

developers.google.com

Import danych FTP jest teraz dostępny dla wszystkich użytkowników

W GA4 można teraz ustawić regularny dzienny, tygodniowy lub miesięczny harmonogram dla wszystkich typów importu danych (pozycja, koszt, użytkownik, zdarzenie), który będzie pobierał dane z dowolnego wybranego serwera FTP. Nadal jest możliwość ręcznego importowania plików CSV na żądanie, ale teraz można mieć pewność, że dane będą aktualne i dokładne dzięki automatycznemu importowi zgodnie z wybranym harmonogramem. Szczegóły dotyczące konfiguracji importu danych można znaleźć w dokumentacji Google.

GA4 import danych FTP

własne - Google Analytics 4

Źródło: 
https://support.google.com/analytics/answer/9164320?hl=en#101422&zippy=%2Creleases
×