Aktualizacja Google Analytics 4: współczynnik odrzuceń, parametry UTM i współczynnik konwersji

Google Analytics

W tym tygodniu Google rozpoczyna wprowadzanie do Google Analytics 4 nowych wymiarów i danych:

  • współczynnika odrzuceń,
  • dodatkowych parametrów Google UTM (utm_term i utm_content),
  • współczynnika konwersji.

Zmiany mają dotyczyć różnych obszarów, w tym eksploracji, segmentów, list odbiorców, raportów i interfejsu Google Analytics Data API.

Współczynnik odrzuceń

W Google Analytics 4 współczynnik odrzuceń to odsetek sesji, które nie były sesjami z zaangażowaniem. Innymi słowy, współczynnik odrzuceń to odwrotność współczynnika zaangażowania, czyli liczby sesji z zaangażowaniem podzielonej przez całkowitą liczbę sesji w określonym przedziale czasu.

Współczynnik odrzuceń jest dostępny w eksploracji i dostosowywaniu raportów.

Współczynnik odrzuceń jest obliczany w Google Analytics 4 w inny sposób niż w Universal Analytics.

Termin UTM i treść reklamy UTM

Dodane zostały nowe wymiary, które wyświetlają wartości parametrów utm_content i utm_term w eksploracjach, raportowaniu i narzędziu do tworzenia list odbiorców. Oba parametry utm mają wymiar o zasięgu użytkownika i sesji.

Współczynnik konwersji

Poniższe nowe dane umożliwiają tworzenie raportów dotyczących współczynnika konwersji dla dowolnego zdarzenia konwersji:

  • Współczynnik konwersji użytkowników to odsetek użytkowników, którzy wywołali dowolne zdarzenie konwersji.
  • Współczynnik konwersji sesji to odsetek sesji, w których zostało wywołane dowolne zdarzenie konwersji.
Źródło: 
https://support.google.com/analytics/answer/9164320#071122
×