Screaming Frog SEO Spider 17.0 - Zakładka Problemy, Linki, wersja Apple Silicon, odpinane zakładki

Screaming Frog

Screaming Frog SEO Spider wydał dzisiaj nową wersję swojego narzędzia SEO Spider oznaczoną numerem 17.0. Aktualizacja zawiera sporo nowości, z którymi warto się zapoznać.

Zakładka Problemy

W narzędziu Screaming Frog dostępna jest nowa karta „Issues”, która zawiera szczegółowe informacje o wykrytych problemach, ostrzeżeniach i możliwościach.

Ta karta została wprowadzona, aby pomóc lepiej kierować użytkowników do potencjalnych problemów i obszarów wymagających poprawy, na podstawie istniejące filtry z karty "Overview".

Screaming Frog - Zakładka z problemami

www.screamingfrog.co.uk

Opisy każdego problemu i potencjalnych działań są dostępne w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim i włoskim.

Każda pozycja ma przypisany rodzaj i szacowany priorytet w oparciu o potencjalny wpływ.

 • "Issues" to błędy lub problemy, które najlepiej byłoby naprawić.
 • "Opportunities" to potencjalne obszary optymalizacji i doskonalenia.
 • "Warnings" niekoniecznie stanowią problem, ale należy je sprawdzić i ewentualnie naprawić.

Dla doświadczonych użytkowników nowa karta "Issues" jest przydatnym sposobem szybkiego identyfikowania problemów najwyższego poziomu i bezpośredniego zagłębiania się w nie jako alternatywa dla karty "Overview". Użytkownikom o mniejszej wiedzy na temat SEO pomoże to zapewnić więcej wskazówek dotyczących optymalizacji witryny.

Wszystkie problemy można wyeksportować zbiorczo, wybierając opcję "Bulk Export > Issues > All". Spowoduje to wyeksportowanie każdego wykrytego problemu (w tym jego wariantów "linków wewnętrznych", takich jak uszkodzone linki) do osobnego arkusza kalkulacyjnego w folderze (jako CSV, Excel i Arkusze).

Screaming Frog - Masowy eksport problemów

www.screamingfrog.co.uk

Nowa karta "Issues" działa również z porównaniem skanowania, podobnie jak karta "Overview", aby umożliwić użytkownikom identyfikowanie miejsc, w których problemy uległy zmianie i monitorowanie postępów w czasie.

Screaming Frog - Porównanie problemów

www.screamingfrog.co.uk 

Zakładka Linki

Dostępna jest nowa karta "Links", która pomaga lepiej identyfikować problemy związane z linkami, takie jak:

 • strony o dużej głębokości skanowania,
 • strony bez wewnętrznych linków wychodzących,
 • strony korzystające z linków wewnętrznych nofollow,
 • strony z linkami wewnętrznymi bez tekstu kotwicy,
 • strony z "nieopisowym" tekstem kotwicy w wewnętrznych linkach,
 • strony z dużą liczbą zewnętrznych linków,
 • strony z dużą liczbą wewnętrznych linków,
 • linki wewnętrzne follow i nofollow prowadzące do danej strony,
 • tylko wewnętrzne linki nofollow,
 • linki prowadzące do localhost.
Screaming Frog - Zakładka z linkami

www.screamingfrog.co.uk

Filtry, takie jak duża liczba wewnętrznych i zewnętrznych linków oraz nieopisowy tekst kotwicy, można dostosować w sekcji "Config > Spider > Preferences" do limitów preferowanych przez użytkownika.

Wszystkie dane można eksportować wraz ze stronami źródłowymi również za pomocą menu "Bulk Export > Links".

Nowe limity

Użytkownicy mogą teraz kontrolować liczbę skanowanych adresów URL według ścieżki adresu URL, co zapewnia lepszą kontrolę skanowania i próbkowanie typów szablonów.

W sekcji "Config > Spider > Limits" znajduje się teraz konfiguracja "Limit by URL Path", która umożliwia wprowadzenie listy wzorców adresów URL i maksymalną liczbę stron do przeskanowania dla każdego z nich.

Screaming Frog - Limit liczby adresów URL według ścieżki

www.screamingfrog.co.uk

Użytkownicy mogą teraz także ograniczyć liczbę adresów URL na głębokość skanowania ("Limit URLs Per Crawl Depth"), co w niektórych scenariuszach może pomóc w lepszym próbkowaniu.

Konfiguracja "Multiple Properties" dla URL Inspection API

Interfejs URL Inspection API jest ograniczony do dwóch tysięcy zapytań na usługę Google.

Możliwe jest jednak posiadanie wielu zweryfikowanych usług (subdomen lub podfolderów) dla witryny, przy czym każda pojedyncza usługa będzie miała limit zapytań wynoszący 2 tys.

Dlatego w konfiguracji URL Inspection API ("Config > API Access > GSC > URL Inspection") użytkownicy mogą teraz wybrać "multiple properties" podczas jednego skanowania. SEO Spider automatycznie wykryje wszystkie odpowiednie właściwości na koncie i użyje najbardziej konkretnej właściwości, aby zażądać danych dla adresu URL.

Screaming Frog - URL Inspection API - Multiple Properties

www.screamingfrog.co.uk

Oznacza to, że teraz można uzyskać znacznie więcej niż 2 tys. adresów URL z interfejsu URL Inspection API podczas jednego skanowania, jeśli skonfigurowano wiele usług - bez konieczności wykonywania wielu skanowań.

Wersja Apple Silicon i RPM dla Fedory

Dostępna jest teraz natywna wersja Apple Silicon dla użytkowników na komputerach Mac M1/2 oraz RPM dla użytkowników Fedory Linux.

Screaming Frog - Wersja Apple Silicon

www.screamingfrog.co.uk

W ograniczonych testach wewnętrznych natywnej wersji Silicon odkryto, że:

 • Skanowanie witryny hostowanej lokalnie z bardzo małym opóźnieniem spowodowało, że skanowanie przebiegało dwa razy szybciej.
 • Wczytywanie zapisanego skanowania było 4 razy szybsze.
 • Natywne wrażenia są o wiele bardziej płynne w porównaniu do korzystania z warstwy emulacji Rosetta2.

Odpinane zakładki

Wszystkie zakładki można teraz odłączyć. Użytkownicy mogą kliknąć prawym przyciskiem myszy i następnie wybrać opcję odłączyć ("Detach") dowolną kartę z głównego interfejsu użytkownika i przenieść do preferowanej pozycji (na wielu ekranach).

Screaming Frog - Odpinanie zakładek

www.screamingfrog.co.uk

Więcej szczegółów na stronie: https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider-17/

Podobne wpisy

×