Co to jest Business Intelligence?

Biznes

Business Intelligence (BI), czyli inteligencja biznesowa, to zbiór technik, narzędzi i strategii, które pomagają firmom gromadzić, analizować i interpretować dane biznesowe w celu podejmowania lepszych decyzji strategicznych. BI wykorzystuje zarówno dane wewnętrzne, pochodzące z różnych systemów informatycznych firmy, jak i dane zewnętrzne, takie jak dane rynkowe czy dane konkurencyjne.

Definicja Business Intelligence

W dzisiejszym dynamicznym i konkurencyjnym środowisku biznesowym, posiadanie informacji i wiedzy na temat działania firmy oraz otoczenia konkurencyjnego jest kluczowe. Jest to możliwe dzięki Business Intelligence (BI). BI pomaga firmom poznać swoje mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia. Pozwala na identyfikację trendów, prognozowanie przyszłych wyników i podejmowanie świadomych decyzji. W szczególności w dobie cyfryzacji, gdy wiele firm przenosi swoją działalność do internetu, zrozumienie tych aspektów staje się jeszcze bardziej istotne. Aby dowiedzieć się, jak efektywnie dokonać tej transformacji, warto skorzystać z poradnika, który wyjaśnia jak przenieść biznes do internetu.

Znaczenie Business Intelligence w dzisiejszym biznesie

W dzisiejszym dynamicznym i konkurencyjnym środowisku biznesowym, posiadanie informacji i wiedzy na temat działania firmy oraz otoczenia konkurencyjnego jest kluczowe. Jest to możliwe dzięki Business Intelligence. BI pomaga firmom poznać swoje mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia. Pozwala na identyfikację trendów, prognozowanie przyszłych wyników i podejmowanie świadomych decyzji.

Korzyści z korzystania z Business Intelligence

Korzyści z korzystania z Business Intelligence są liczne i obejmują:

 • Poprawa procesów decyzyjnych: Dzięki analizie danych i generowaniu raportów, BI dostarcza informacji niezbędnych do podejmowania lepszych decyzji biznesowych. Działa to na korzyść efektywności i zwiększenia zysków firmy.
 • Zwiększenie konkurencyjności: BI pozwala firmom na śledzenie trendów rynkowych, konkurencji i preferencji klientów, co umożliwia dostosowanie się do zmian i wyprzedzenie konkurencji.
 • Optymalizacja procesów: Analiza danych pozwala na identyfikację obszarów, w których firmy mogą poprawić swoje operacje oraz zidentyfikować szanse na oszczędności.
 • Podnoszenie jakości usług i satysfakcji klientów: BI pomaga w zrozumieniu potrzeb i preferencji klientów, co umożliwia dostosowanie oferty do ich oczekiwań i zwiększenie satysfakcji klientów.
 • Monitorowanie wyników: BI umożliwia firmom śledzenie kluczowych wskaźników wydajności (KPI), co pozwala na monitorowanie postępów w realizacji celów biznesowych.

Komponenty Business Intelligence

Business Intelligence składa się z różnych komponentów, które współpracują ze sobą w celu gromadzenia, analizowania i interpretowania danych biznesowych.

Ekstrakcja, Transformacja i Ładowanie (ETL)

ETL to proces pozyskiwania danych z różnych źródeł, transformowania ich do jednolitego formatu i ładowania ich do jednej, centralnej bazy danych. W ramach tego procesu dane są pobierane z różnych systemów i baz danych, czyszczone, filtrowane, transformowane i integrowane w celu utworzenia spójnej, kompleksowej bazy danych, której można używać do analizy i generowania raportów.

Przechowywanie danych

Przechowywanie danych w ramach Business Intelligence odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu łatwego dostępu i zarządzania danymi. Dane biznesowe są przechowywane w centralnej bazie danych, która umożliwia szybkie wyszukiwanie, filtrowanie i analizę danych.

Analiza danych

Analiza danych to proces badania danych biznesowych w celu znalezienia wzorców, trendów i zależności, które mogą dostarczyć cennych informacji dla firmy. Istnieje wiele technik analizy danych, takich jak analiza statystyczna, analiza regresji, analiza skupień, analiza trendów, analiza predykcyjna itp. Można je zastosować w zależności od celów biznesowych.

Wizualizacja danych

Wizualizacja danych to prezentacja danych w formie graficznej, takiej jak wykresy, wykresy słupkowe, wykresy kołowe, mapy cieplne itp. Dzieje się tak, aby dane były bardziej czytelne i zrozumiałe. Wizualizacja danych pomaga w identyfikacji wzorców, trendów i relacji między danymi, co ułatwia podejmowanie decyzji biznesowych.

Narzędzia Business Intelligence

Istnieje wiele narzędzi Business Intelligence dostępnych na rynku, a wybór odpowiedniego narzędzia zależy od potrzeb i wymagań firmy.

Popularne narzędzia Business Intelligence

Kilka popularnych narzędzi Business Intelligence to:

 • Tableau: Narzędzie do wizualizacji danych, które umożliwia interaktywne tworzenie wykresów, wykresów i raportów.
 • Power BI: Platforma do tworzenia interaktywnych raportów i wizualizacji danych firmy.
 • QlikView: Narzędzie, które umożliwia użytkownikom odkrywanie danych, znajdowanie ukrytych wzorców i tworzenie interaktywnych raportów.
 • SAS Business Intelligence: Zintegrowane narzędzie analityczne, które umożliwia tworzenie raportów, analizę danych i odkrywanie wiedzy biznesowej.

Wybór narzędzi Business Intelligence

Wybór odpowiednich narzędzi Business Intelligence (BI) to kluczowy krok dla każdego przedsiębiorstwa, które chce skutecznie konkurować na rynku e-commerce. Przy wyborze tych narzędzi konieczne jest zwrócenie uwagi na szereg istotnych czynników, które mogą wpływać na ich skuteczność oraz adekwatność do potrzeb firmy działającej w handlu elektronicznym. Poniżej przedstawiam niektóre z najważniejszych aspektów do rozważenia:

 1. Rodzaj danych do analizy - Przy wyborze narzędzia BI dla firmy e-commerce, należy zastanowić się nad rodzajem danych, które chcemy analizować. W handlu elektronicznym dane często są zróżnicowane i pochodzą z wielu źródeł, w tym z interakcji użytkowników, zachowań zakupowych, czy opinii klientów. Narzędzie BI powinno być więc zdolne do efektywnej pracy z takimi danymi.
 2. Ilość danych - W świecie e-commerce, gdzie mamy do czynienia z dużą ilością transakcji i danych klientów, ważne jest, aby narzędzie BI mogło skutecznie przetwarzać i analizować duże wolumeny danych.
 3. Budżet firmy - Budżet dostępny dla działalności e-commerce może być różny, a koszty wdrożenia systemów BI mogą być znaczące. Wybierając narzędzie, warto więc uwzględnić nie tylko cenę zakupu, ale także koszty późniejszego utrzymania i rozbudowy systemu.
 4. Wymagania analityczne - W kontekście e-commerce, wymagania analityczne mogą obejmować wszystko, od prostego śledzenia konwersji po zaawansowane analizy predykcyjne dotyczące zachowań klientów i trendów rynkowych. Dlatego też należy szukać narzędzi, które są w stanie dostarczyć potrzebne analizy i raporty.
 5. Umiejętności personelu - Oprogramowanie BI używane w e-commerce powinno być dostosowane do poziomu umiejętności technicznych pracowników, którzy będą z niego korzystać. Niektóre narzędzia są skomplikowane i wymagają specjalistycznej wiedzy, podczas gdy inne są bardziej intuicyjne i łatwe w użyciu.
 6. Możliwości integracji - Narzędzie BI powinno łatwo łączyć się z innymi systemami e-commerce, takimi jak platformy sklepów internetowych, systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM) czy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP).
 7. Bezpieczeństwo danych - W e-commerce bezpieczeństwo danych jest priorytetem, zatem narzędzie BI musi zapewniać odpowiednie zabezpieczenia oraz być zgodne z regulacjami dotyczącymi prywatności danych.

Na koniec

Business Intelligence, czyli inteligencja biznesowa, to proces wykorzystywania danych biznesowych – zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych – w celu wspierania decyzji strategicznych w firmie. BI obejmuje gromadzenie, analizowanie oraz interpretowanie informacji, co pozwala organizacjom na efektywne realizowanie swoich celów i strategii biznesowych.

Redakcja KiwiLab
KiwiLab - blog marketingowy serwujący wiedzę z zakresu SEO, PPC, Analityki internetowej, Content Marketingu i Social Media na najwyższym poziomie.
×