Google Analytics 4 wprowadza obsługę wyrażeń regularnych do tworzenia zdarzeń

Google Analytics

Google Analytics 4 (GA4) wprowadza obsługę wyrażeń regularnych (regex) do tworzenia i modyfikacji zdarzeń, co pozwala na większą elastyczność, precyzję i ułatwia migrację celów i zdarzeń z Universal Analytics (UA3) do GA4.

Zalety stosowania regex w tworzeniu i modyfikacji zdarzeń

Modyfikując lub tworząc zdarzenia w Google Analytics, możesz:

 • Uprość raporty, używając tej samej nazwy zdarzenia we wszystkich usługach i strumieniach danych
 • Naprawić błąd pomiaru spowodowany literówką w nazwie zdarzenia, warunkach lub parametrach
 • Utwórz nowe zdarzenie na podstawie istniejącego zdarzenia, a następnie uruchom je w określonych warunkach
 • Zawęź zakres zdarzenia, a następnie oznacz je jako konwersję

Dobre praktyki przy korzystaniu z wyrażeń regularnych

Google zaleca przestrzeganie dobrych praktyk podczas korzystania z regex, aby uniknąć wpływu na wydajność strony i zapewnić precyzyjne wyniki:

 • Gdzie to możliwe, używaj innych operatorów, takich jak dokładne dopasowania lub "zawiera".
 • Przetestuj swój regex na oczekiwanych danych wejściowych i upewnij się, że dopasowuje się do tego, czego oczekujesz.
 • Jeśli wielkość liter ma znaczenie, określ regex jako czuły na wielkość liter, używając opcji, która nie zawiera "(ignoruj wielkość liter)".
 • Należy unikać nieograniczonych lub zagnieżdżonych powtórzeń, gdzie czas dopasowania może wzrosnąć wykładniczo. Zdefiniuj również maksymalną liczbę oczekiwanych powtórzeń.

Ograniczenia związane z modyfikacją i tworzeniem zdarzeń

Ważne jest również zwrócenie uwagi na ograniczenia związane z modyfikacją i tworzeniem zdarzeń w Google Analytics:

 • Modyfikowane i utworzone zdarzenia nie mają zastosowania do danych historycznych.
 • Można zmodyfikować do 50 istniejących zdarzeń i utworzyć do 50 zdarzeń na podstawie istniejących zdarzeń.
 • Modyfikacje są obliczane po stronie klienta (przed wysłaniem danych do Analytics).
 • Nie można tworzyć i modyfikować niestandardowych zdarzeń na podstawie parametrów z tablicy "items" (np. item_brand, item_name, item_id) przy użyciu gtag.js.

Wskazówki przed rozpoczęciem tworzenia lub modyfikacji zdarzeń

Wprowadzenie obsługi wyrażeń regularnych do tworzenia i modyfikacji zdarzeń w Google Analytics daje użytkownikom więcej możliwości dostosowywania i analizy danych. Chociaż nauka korzystania z regex może być początkowo trudniejsza, opanowanie tej umiejętności może prowadzić do lepszego zarządzania zdarzeniami oraz głębszego zrozumienia zachowań użytkowników i wydajności witryny.

Ważne jest, aby przed rozpoczęciem tworzenia lub modyfikacji zdarzenia w Google Analytics:

 1. Upewnij się, że nazwa niestandardowego zdarzenia nie jest zarezerwowana.
 2. Przedyskutuj zmiany ze swoim zespołem, aby uniknąć dublowania zdarzeń.
 3. Zapoznaj się z ograniczeniami zbierania danych zdarzeń.
 4. Musisz posiadać rolę Redaktora lub Administratora, aby móc modyfikować i tworzyć zdarzenia w Google Analytics.

Dzięki obsłudze regex w Google Analytics 4, migracja z Universal Analytics do GA4 będzie bardziej programowalna i wydajna, co jest szczególnie istotne w obliczu zbliżającego się terminu migracji. Wykorzystanie wyrażeń regularnych może pomóc w przeprowadzeniu migracji w bardziej automatyczny sposób, co z pewnością będzie pomocne dla wielu użytkowników.

Oto zrzut ekranu tego interfejsu do używania wyrażeń regularnych:

Google Analytics 4 -obsługa wyrażeń regularnych do tworzenia zdarzeń

Źródło: 
https://support.google.com/analytics/answer/10085872
×