Google zezwala na niestandardowe wymiary w raportach GA4

Google Analytics

Google aktualizuje narzędzie do tworzenia raportów niestandardowych GA4 o możliwość dodawania wymiarów i danych, które są ważne dla Twojej firmy.

Oficjalny dziennik zmian Google Analytics brzmi:

„Możesz teraz dodawać niestandardowe wymiary i dane do niestandardowych raportów jako wymiary podstawowe, co ułatwia raportowanie niestandardowych informacji, które są ważne dla Twojej firmy. Ponadto selektory wymiarów i danych w Narzędziu do tworzenia raportów zostały zaktualizowane, aby ułatwić nawigację i ułatwić szybkie znajdowanie wymiarów i danych”.

W przykładzie dostarczonym przez Google można zobaczyć, jak niestandardowe wymiary mogą uwzględniać dane, takie jak długość artykułu, dając wydawcom możliwość łączenia danych Google Analytics z danymi spoza Google Analytics.

ga4 wymiary

searchenginejournal.com

Możesz teraz dodawać dowolne niestandardowe wymiary i dane do raportów GA4 zdefiniowanych w Twojej usłudze Google Analytics.

Wcześniej ta opcja była dostępna tylko w raportach Universal Analytics.

Jak dodać niestandardowe wymiary i dane do raportów GA4?

Aby uzyskać dostęp do narzędzia do tworzenia raportów Google Analytics, kliknij przycisk dostosuj raport (wygląda jak ołówek) w prawym górnym rogu dowolnego raportu lub kliknij opcję Biblioteka w lewym menu nawigacyjnym.

Następnie przewiń w dół do tabeli raportów, kliknij +Utwórz nowy raport i wybierz „Utwórz szczegółowy raport”.

Następnie kliknij Edytuj lub Utwórz kopię z menu rozwijanego. Kreator raportów powinien teraz pojawić się na ekranie.

Sekcja Dane raportu to miejsce, w którym ustawiasz wymiary i dane, które pojawiają się w tabeli raportu. W raporcie możesz wybierać spośród domyślnych i niestandardowych wymiarów i danych.

Źródło: 
https://www.searchenginejournal.com/google-allows-custom-dimensions-in-ga4-reports/470435/#close
×