facebook kampania

Jak uzyskać najlepszy wynik w FB Ads przy ustawieniu minimalnego ROAS?

W drugiej połowie 2018 roku Facebook rozszerzył możliwość optymalizacji kampanii pod kątem ustawienia minimalnego ROAS. Dla mniej wtajemniczonych przypomnę, że ten czteroliterowy skrót to Return on Ad Spend, czyli zwrot z inwestycji. Dodanie tej opcji pozwala reklamodawcom na dotarcie do jeszcze większej liczby użytkowników, którzy wygenerują potencjalną konwersją jakiej oczekujemy.

kampania FB roas

Jak obliczamy minimalny ROAS?

Minimalny ROAS został wprowadzony z myślą między innymi o reklamodawcach promujących aplikacje, chcąc umożliwić im ustawienie możliwie jak najniższego zwrotu z inwestycji w reklamę, pozwalając algorytmom platformy Facebook Ads na optymalizację wyświetlania reklam pod takim kątem, aby dotrzeć do tych osób które skonwertują poprzez zakup aplikacji, co z kolei pozwoli to na większą kontrolę wartości całej kampanii.

obliczanie roas

Po zrealizowaniu kampanii w oparciu o stosowanie minimalnego ROAS można stwierdzić, że funkcja ta przy zastosowaniu również innych odpowiednich ustawień może przynieść bardzo fajne efekty w porównaniu z kampaniami, w których stosowane były inne metody optymalizacji.

Możemy wysunąć kilka ciekawych wniosków na podstawie przeprowadzonych testów, które są przedstawione poniżej.

Po pierwsze nie należy ustawiać zbyt wysokiego minimalnego ROAS

Osiągnięcie sukcesu przy wyborze w kampanii minimalnego ROAS w dużej mierze jest uzależnione od właściwego ustawienia właśnie samej minimalnej wartości ROAS. Na pierwszy rzut oka może wydawać się to niezbyt dużym wyczynem, ale trzeba pamiętać że niewłaściwe ustawienie tego elementu może zadecydować o powodzeniu lub nie naszej kampanii.

Bazując na zrealizowanych kampaniach możemy stwierdzić, że najlepszą w naszej opinii opcją jest ustawienie możliwie niskiego minimalnego ROAS, a następnie stopniowe zwiększenie tej wartości w czasie, aż do osiągnięcia maksymalnej rentowności przy odpowiednio optymalnej wartości kampanii. Oczywiście należy pamiętać, aby stale obserwować osiągane wyniki, a w szczególności decydując się na stałą edycję wartości minimalnego ROAS.

Po drugie ustaw właściwe kierowanie

Chcąc dać szansę kampanii na osiągnięcie sukcesu przy wybraniu minimalnego ROAS, warto jest stosować kierowanie na odbiorców. Sam Facebook mówi, że taka forma optymalizacji najlepiej sprawdza się kiedy kierowanie jest zawężone do nie więcej niż 2 milionów osób. W tym momencie bardzo ważne jest, aby reklamodawca w sposób właściwy dobrał odpowiedni zasięg swoich odbiorców. Najlepszym sposobem, aby to osiągnąć jest:

odbiorcy reklam
  1. Wybranie opcji automatyczne miejsca docelowe,
  2. Upewnienie się, że looklike są zbudowane na podstawie niestandardowych odbiorców, którzy są związani ze zrealizowaniem konwersji,
  3. Użycie minimalnego ROAS jako opcji do odkrywania nowych odbiorców.

Po trzecie stosuj testy A/B

Prowadząc kampanię w oparciu o optymalizację pod kątem minimalnego ROAS, ale i w zasadzie prowadząc każdy rodzaj kampanii dobrze jest pamiętać o stosowaniu testów A/B jej ustawień.

AB test

Mnogość takich testów jest ogromna i możemy testować w zasadzie nieskończoną ilość kombinacji zaczynając od zawężania bądź poszerzania kierowania względem konkretnych grup odbiorców i lokalizacji, ustawiania określonych harmonogramów wyświetlania reklam, wielkości budżetów czy też formy samej reklamy.

Podsumowując

Minimalny ROAS jest bez wątpienia bardzo ważną funkcją przy optymalizacji kampanii na Facebook Ads. Właściwe przyjęcie wartości początkowej jest kluczowe dla osiągnięcia wyników kampanii. Dzięki stosowaniu systematycznej optymalizacji uda się z dużą dozą prawdopodobieństwa zwiększyć przychody generowane przez reklamę.

Michał Martyniuk
Jestem właścicielem marki Divloy, która powstała na bazie zdobywanego od 2010 roku doświadczenia w marketingu internetowym. Specjalizuje się w Growth Marketingu, którego celem jest generowania potencjalnych klientów. Realizuje projekty SEO i PPC z wykorzystaniem analizy danych oraz zastosowaniem najnowszych technologii. Realizuje kampanie Pay Per Click za pośrednictwem takich kanałów jak Google, Facebook, Twitter i LinkedIn. Zajmuję się pozycjonowaniem stron i sklepów internetowych. Do tej pory zrealizowałem oraz brałem udział w ponad 300 projektach PPC i SEO.