Jak sztuczna inteligencja wspomaga wyszukiwarkę Google

Wyszukiwarka Google

Wyszukiwarka Google jest w stanie zrozumieć ludzki język za pomocą wielu algorytmów sztucznej inteligencji, które współpracują ze sobą, aby znaleźć najtrafniejsze wyniki. Informacje o tym, jak działają te algorytmy AI, można znaleźć w nowym artykule na oficjalnym blogu Google.

W artykule w prosty sposób zostały przedstawione 4 algorytmy sztucznej inteligencji, które odgrywają główną rolę w sposobie, w jaki Google zwraca wyniki wyszukiwania:

  • RankBrain - inteligentniejszy system rankingowy: ocenia zawartość poprzez zrozumienie, w jaki sposób słowa kluczowe odnoszą się do rzeczywistych koncepcji.
  • Dopasowanie neuronowe - wyrafinowany mechanizm wyszukiwania: zapewnia Google szersze zrozumienie pojęć, co zwiększa ilość treści, które Google może przeszukiwać.
  • BERT - model rozumienia znaczenia i kontekstu: pozwala Google zrozumieć, w jaki sposób słowa mogą zmieniać znaczenie zapytań, gdy są używane w określonej kolejności.
  • MUM - przejście od języka do rozumienia informacji: rozumie informacje i wiedzę o świecie w dziesiątkach języków i wielu modalnościach, takich jak tekst i obrazy.

Wszystkie te systemy AI współpracują ze sobą, aby jak najszybciej znaleźć i uszeregować najbardziej odpowiednią treść dla zapytania. Żaden z tych modeli nie działa samodzielnie. Wszyscy pomagają sobie nawzajem, wykonując różne zadania, aby zrozumieć zapytania i dopasować je do poszukiwanych treści.

Źródło: 
https://blog.google/products/search/how-ai-powers-great-search-results/
×