Nowe niestandardowe wymiary Google Analytics

Google Analytics

W przypadku właściwości standardowych można zarejestrować do 10 parametrów dostosowanych specyficznych dla elementu, a właściwości Analytics 360 pozwalają na maksymalnie 25 wymiarów niestandardowych.

Google Analytics wprowadził możliwość przetwarzania niestandardowych parametrów dotyczących poszczególnych elementów z wydarzeń e-commerce występujących na Twojej stronie internetowej lub aplikacji. Parametry te mogą być rejestrowane jako wymiary niestandardowe i wykorzystywane w analizie eksploracyjnej.

Niestandardowe parametry na poziomie elementu dają możliwość zebrania większej ilości danych o produktach na swojej stronie internetowej lub aplikacji, wykraczających poza standardowe parametry podane domyślnie. Na przykład, specyficzne dla produktu parametry niestandardowe mogą być wykorzystane do uzyskania informacji o kolorze, rozmiarze, ocenie klienta i stanie dostępności produktu.

Ustalając niestandardowy wymiar lub metrykę, należy podać nazwę parametru niestandardowego zdarzenia lub dostosowanej właściwości użytkownika, którą Analytics połączy z nowym wymiarem lub metryką. Następnie Analytics wypełnia nowo utworzony wymiar lub metrykę wartościami zebranymi z odpowiedniego parametru zdarzenia lub właściwości użytkownika.

Przed utworzeniem niestandardowych wymiarów i metryk Google zaleca wykorzystanie domyślnych wymiarów i metryk.

W przypadku reklamodawców posiadających standardową właściwość powstrzymaj się od generowania nadmiernych niestandardowych wymiarów o wysokiej kardynalności, ponieważ mogą one niekorzystnie wpłynąć na raporty i prowadzić do agregacji danych w (innym) wierszu.

Ponadto nie jest uznawana za najlepszą praktykę rejestrowanie niestandardowego wymiaru dla parametru już zdefiniowanego jako wymiar, takiego jak wymiary strony i ekranu lub identyfikator transakcji. Chociaż nie wpłynie to na kardynalność, będzie zużywać część niestandardowego limitu wymiarów.

Google sugeruje, że jeśli osiągniesz następujące limity, zarchiwizować te, których nie używasz i tworzyć nowe.

GA elementy

support.google.com

Aby dowiedzieć się, jak archiwizować lub konfigurować wymiary niestandardowe, odwiedź Przewodnik pomocy Analytics.

Niestandardowe wymiary i wskaźniki dostarczają cennych informacji, które mogą poprawić wydajność kampanii reklamowej, poprawić kierowanie reklam i ostatecznie zwiększyć zwrot z inwestycji (ROI).

Źródło: 
https://searchengineland.com/new-google-analytics-item-scoped-custom-dimensions-394461
×