Co to jest atrybut ALT?

kodowanie atrybut alt

Atrybut ALT, czyli alternatywny tekst, to ważny element w świecie projektowania stron internetowych. W poniższym artykule wyjaśnimy, co to jest atrybut ALT, jak działa i dlaczego jest tak ważny.

Atrybut ALT – Definicja

Atrybut ALT, znany także jako alternatywny tekst, to specjalny atrybut stosowany w tagach obrazów HTML. Jest on często niedoceniany, ale ma kluczowe znaczenie dla dostępności i optymalizacji strony.

Dlaczego jest ważny?

Dostępność: Atrybut ALT pomaga osobom z niepełnosprawnościami, takimi jak niewidomi i niedowidzący, zrozumieć obrazy na stronie internetowej za pomocą czytników ekranu.

Optymalizacja Wyszukiwarki (SEO): Wpływa na ranking strony w wynikach wyszukiwania, ponieważ wyszukiwarki używają go do zrozumienia treści obrazu.

Jak działa atrybut ALT?

Atrybut ALT jest umieszczony wewnątrz tagu obrazu (img) i ma następującą strukturę:

<img src="obraz.jpg" alt="Opis obrazu">

W miejscu "Opis obrazu" powinien znaleźć się krótki i precyzyjny opis obrazu. Powinien on odzwierciedlać treść obrazu, aby osoby, które go nie widzą, mogły zrozumieć jego kontekst.

Dobre praktyki w stosowaniu atrybutu ALT

Krótko i na temat: Opis powinien być zwięzły, ale adekwatny.

Unikaj słów "obraz" czy "zdjęcie": Czytniki ekranu już informują, że to obraz.

Stosuj słowa kluczowe: Jeśli to możliwe, umieść słowa kluczowe związane z treścią strony w alternatywnym tekście.

Atrybut ALT w analizie i narzędziach

Atrybut ALT można także monitorować i analizować za pomocą różnych narzędzi SEO, co pozwala na optymalizację strony internetowej.

Dlaczego warto podpisywać grafiki atrybutem ALT?

Podpisywanie grafik atrybutem ALT, znanym również jako alternatywny tekst, ma kilka kluczowych korzyści, które sprawiają, że jest to istotny element w tworzeniu i optymalizacji stron internetowych.

Dostępność dla Osób z Niepełnosprawnościami

Osoby niewidome lub niedowidzące używają specjalnych czytników ekranu, które interpretują treść strony internetowej. Atrybut ALT dostarcza opisów obrazów, co umożliwia tym użytkownikom zrozumienie, co jest przedstawione na grafikach.

Wspomaganie SEO (Optymalizacja Wyszukiwarki)

Wyszukiwarki, takie jak Google, nie są w stanie "widzieć" obrazów tak, jak ludzie. Używają atrybutu ALT do zrozumienia, co obraz przedstawia. Poprawnie opisane grafiki mogą poprawić ranking strony w wynikach wyszukiwania.

Zapewnienie Treści, gdy Obraz się Nie Załaduje

Jeśli z jakiegoś powodu obraz się nie załaduje (na przykład z powodu błędu linku lub wolnego połączenia internetowego), tekst zawarty w atrybucie ALT będzie wyświetlony na stronie. Użytkownicy będą więc wiedzieć, co miał przedstawiać dany obraz.

Zwiększenie Skuteczności Marketingu

Odpowiednie użycie atrybutu ALT może również poprawić skuteczność strategii marketingowych. Poprzez umieszczenie odpowiednich słów kluczowych w alternatywnym tekście, można zwiększyć widoczność obrazów (i całej strony) w wynikach wyszukiwania.

Zgodność z Prawem

W niektórych jurysdykcjach, takich jak Unia Europejska, dostępność stron internetowych jest uregulowana prawnie, zwłaszcza jeśli chodzi o strony rządowe lub usługi publiczne. Stosowanie atrybutu ALT może być wymagane, aby spełnić te regulacje.

Jak atrybut ALT wpływa na pozycjonowanie?

Atrybut ALT odgrywa istotną rolę w procesie pozycjonowania (SEO) strony internetowej. Wyszukiwarki, takie jak Google, nie są w stanie "widzieć" obrazów w sposób, w jaki to robią ludzie. Dlatego używają atrybutu ALT do analizy i zrozumienia treści grafiki. Poprzez umieszczenie odpowiednich słów kluczowych i opisów w atrybucie ALT, właściciele stron mogą podać wyszukiwarkom jasny sygnał na temat zawartości obrazu i jego związku z resztą strony.

Odpowiednie wykorzystanie atrybutu ALT nie tylko pomaga wyszukiwarkom zrozumieć, co przedstawia obraz, ale także może zwiększyć widoczność strony w wynikach wyszukiwania. Wyszukiwarki dążą do dostarczania użytkownikom najbardziej odpowiednich i użytecznych wyników, dlatego nagradzają strony, które są zrozumiałe i dostępne dla wszystkich. Atrybut ALT wpisuje się w ten kontekst, poprawiając ogólną dostępność strony, co może prowadzić do lepszego rankingu.

seo

Ponadto, jeśli obraz się nie załaduje, tekst zawarty w atrybucie ALT zostanie wyświetlony na stronie, co pozwala na zachowanie pewnej spójności treści i doświadczenia użytkownika, niezależnie od tego, czy obraz jest widoczny, czy nie. To również może wpłynąć na ostateczny ranking strony, ponieważ wyszukiwarki zwracają uwagę na jakość doświadczenia użytkownika.

Wreszcie, zastosowanie atrybutu ALT jest zgodne z najlepszymi praktykami SEO, a strony, które je stosują, mogą być postrzegane jako bardziej wiarygodne i profesjonalne przez algorytmy wyszukiwarek.

Kiedy atrybuty ALT jest wyświetlany?

Atrybut ALT, czyli alternatywny tekst, jest wyświetlany w określonych sytuacjach, gdy obrazek na stronie internetowej nie jest widoczny. Oto główne okoliczności, w których atrybut ALT może zostać wyświetlony:

 • Błąd Ładowania Obrazu: Jeśli z jakiegoś powodu obraz na stronie nie może się załadować (na przykład z powodu błędnego adresu URL lub problemów z serwerem), tekst zawarty w atrybucie ALT zostanie wyświetlony w miejscu, gdzie powinien pojawić się obraz.
 • Wolne Połączenie Internetowe: W przypadku bardzo wolnego połączenia internetowego, zanim obraz zostanie załadowany, może zostać wyświetlony alternatywny tekst.
 • Czytniki Ekranu: Osoby korzystające z czytników ekranu, takich jak osoby niewidome i niedowidzące, nie "widzą" obrazów na stronie. Czytniki ekranu odczytują tekst zawarty w atrybucie ALT, aby użytkownik mógł zrozumieć, co obraz przedstawia.
 • Analiza przez Wyszukiwarki: Choć użytkownicy nie widzą tego bezpośrednio, wyszukiwarki wykorzystują atrybuty ALT do zrozumienia, co przedstawia obraz. Nie jest to wyświetlanie w tradycyjnym sensie, ale jest ważne w kontekście SEO.

Atrybut ALT spełnia więc wiele funkcji i jest wyświetlany w różnorodnych kontekstach, mając kluczowe znaczenie dla dostępności, doświadczenia użytkownika oraz optymalizacji wyszukiwarki.

Jak ustawić atrybut ALT w WordPress?

Ustawienie atrybutu ALT w WordPress jest procesem prostym i nie wymaga znajomości kodowania. Oto krok po kroku, jak to zrobić.

Zaloguj się do swojego Panelu Administratora WordPress

Wejdź na swoją stronę WordPress i zaloguj się, aby uzyskać dostęp do panelu administratora.

Przejdź do Edytora Postów lub Stron

Znajdź post lub stronę, na której chcesz dodać lub edytować obraz z atrybutem ALT. Kliknij na nią, aby otworzyć edytor.

Dodaj lub Wybierz Obraz

Jeśli dodajesz nowy obraz, kliknij na ikonę "Dodaj media" i przesłań plik z komputera. Jeśli chcesz edytować istniejący obraz, kliknij na niego w edytorze.

Wypełnij Pole "Tekst Alternatywny"

Po prawej stronie edytora media pojawi się panel z różnymi opcjami dla wybranego obrazu. Jednym z pól będzie "Tekst alternatywny" lub "Atrybut ALT". Wpisz swój opisujący obraz tekst alternatywny w tym polu.

Zapisz Zmiany

Po wprowadzeniu tekstu alternatywnego kliknij na przycisk "Zaktualizuj" obok obrazu, a następnie zapisz całą stronę lub post, używając przycisku "Opublikuj" lub "Zaktualizuj".

Sprawdź Poprawność

Otwórz stronę lub post w trybie podglądu, aby upewnić się, że wszystko wygląda tak, jak powinno. Możesz również sprawdzić kod źródłowy strony (prawy klik myszy > "Wyświetl źródło strony"), aby zobaczyć, czy atrybut ALT został prawidłowo dodany do obrazu.

Najczęstsze błędy związane z atrybutem ALT

Atrybut ALT, mimo swojej prostoty, może być źródłem błędów, jeśli nie zostanie właściwie zaimplementowany. Najczęstsze błędy związane z atrybutem ALT, na które warto zwrócić uwagę:

 • Brak Atrybutu ALT: Pominięcie atrybutu ALT jest jednym z najpowszechniejszych błędów. To może wpłynąć nie tylko na SEO, ale także na dostępność strony dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Nieodpowiednie Opisy: Umieszczenie niewłaściwego lub niejasnego opisu w atrybucie ALT może prowadzić do błędnej interpretacji obrazu przez wyszukiwarki i czytniki ekranu.
 • Stosowanie Tego Samego Tekstu dla Różnych Obrazów: Używanie tego samego alternatywnego tekstu dla różnych obrazów na stronie może prowadzić do dezorientacji i niejasności, zarówno dla wyszukiwarek, jak i użytkowników.
 • Nadmierna Optymalizacja SEO: Choć słowa kluczowe w atrybucie ALT mogą pomóc w SEO, ich nadmierne lub niewłaściwe użycie może wyglądać na próbę manipulacji i wpłynąć negatywnie na ranking.
 • Zbyt Długie Opisy: Podczas gdy opis powinien być dokładny, zbyt długi tekst alternatywny może utrudniać zrozumienie i spowodować, że czytniki ekranu będą go trudno przetwarzać.
 • Umieszczanie Tekstu w Grafikach Bez Atrybutu ALT: Jeśli tekst jest zawarty bezpośrednio w obrazie, a nie ma odpowiedniego atrybutu ALT, może to spowodować, że informacje te będą niedostępne dla czytników ekranu i wyszukiwarek.
 • Używanie Atrybutu ALT w Nieodpowiednich Miejscach: Nie każdy obraz na stronie może potrzebować atrybutu ALT. Na przykład, dekoracyjne obrazy, które nie przekazują żadnej istotnej informacji, mogą mieć pusty atrybut ALT.
 • Ignorowanie Zasad Języka: Zły dobór słów, błędy gramatyczne lub interpunkcyjne w tekście alternatywnym mogą zniekształcić przekaz i spowodować nieścisłości w interpretacji obrazu.

Podsumowanie

Atrybut ALT to nie tylko techniczny aspekt strony internetowej, ale kluczowy element, który wpływa na dostępność i widoczność strony w sieci. Poprzez stosowanie dobrych praktyk i zrozumienie jego funkcji, możemy stworzyć stronę, która będzie przyjazna dla wszystkich użytkowników i lepiej zindeksowana przez wyszukiwarki.

Redakcja KiwiLab
KiwiLab - blog marketingowy serwujący wiedzę z zakresu SEO, PPC, Analityki internetowej, Content Marketingu i Social Media na najwyższym poziomie.
×