Co to jest outsourcing?

Co to jest outsourcing

Outsourcing, jako termin, jest popularnie stosowany w dzisiejszym globalnym świecie biznesowym. Może być jednak niejasny dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z biznesem. Celem tego artykułu jest wyjaśnienie, czym jest outsourcing, dlaczego jest istotny i jakie korzyści oraz ryzyko niesie ze sobą.

Pojęcie outsourcingu – definicja

Outsourcing, nazywany także zewnętrznym zasobem, to praktyka korzystania z usług osób trzecich lub firm do wykonywania funkcji, które mogłyby być wykonywane wewnętrznie. To strategia, której przedsiębiorstwa używają, aby skupić się na swoich kluczowych kompetencjach, zwiększając jednocześnie efektywność i oszczędzając koszty.

Rodzaje Outsourcingu

Outsourcing IT

Jest to jedna z najczęstszych form outsourcingu. Firmy zlecają zewnętrznym firmom zadania związane z informatyką, takie jak rozwój oprogramowania, zarządzanie danymi, obsługa IT i bezpieczeństwo cyfrowe.

Outsourcing Procesów Biznesowych

Tutaj firmy zlecają swoje kluczowe operacje lub odpowiedzialności firmom zewnętrznym. To może obejmować takie aspekty jak obsługa klienta, księgowość, marketing, HR i inne.

Outsourcing Produkcji

Firmy, zwłaszcza te w sektorach produkcyjnych, często korzystają z outsourcingu, przenosząc produkcję do krajów, gdzie koszty są niższe.

Korzyści z Outsourcingu

Outsourcing ma wiele zalet, które sprawiają, że jest atrakcyjny dla różnych rodzajów firm.

Skupienie się na Głównych Działaniach

Firmy mogą skoncentrować się na swoich głównych kompetencjach i unikać rozpraszania zasobów na działalność poza ich obszarem specjalizacji.

Redukcja Kosztów

Outsourcing często prowadzi do obniżenia kosztów, ponieważ firmy nie muszą zatrudniać i szkolić personelu do wykonywania pewnych zadań. Ponadto, outsourcing pozwala firmom korzystać z niższych kosztów pracy w innych krajach.

Dostęp do Specjalistów

Outsourcing pozwala firmom korzystać z doświadczenia i ekspertyzy specjalistów, bez konieczności zatrudniania ich na stałe.

Ryzyko związane z Outsourcingiem

Outsourcing, mimo swoich korzyści, niesie ze sobą pewne ryzyko.

Utrata Kontroli

Przeniesienie pewnych zadań do zewnętrznych firm oznacza często utratę kontroli nad tymi aspektami działalności. Firma musi polegać na dostawcy usług, aby zrozumiał i zrealizował jej oczekiwania.

Problemy z Jakością

Jest ryzyko, że dostawca usług nie spełni standardów jakości firmy. Wymaga to skrupulatnej weryfikacji dostawców i regularnego monitoringu ich pracy.

Kwestie Bezpieczeństwa i Prywatności

Przeniesienie danych firmy do zewnętrznej firmy może prowadzić do zagrożeń dla bezpieczeństwa i prywatności, zwłaszcza jeśli chodzi o wrażliwe informacje. Firmy muszą mieć pewność, że ich dostawcy usług mają odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Outsourcing w Praktyce: Jak Go Efektywnie Zastosować?

Outsourcing może przynieść znaczne korzyści, ale tylko wtedy, gdy jest stosowany odpowiednio. Oto kilka wskazówek:

Dokładnie Określ, Co Chcesz Przenosić na Zewnątrz

Zanim zdecydujesz się na outsourcing, musisz dokładnie określić, które aspekty działalności są najlepsze do przeniesienia do firmy zewnętrznej.

Wybierz Odpowiedniego Dostawcę Usług

Ważne jest, aby dokonać starannego wyboru dostawcy usług outsourcingowych. Muszą być nie tylko kompetentni, ale także zrozumieć i podzielać Twoją wizję biznesową.

Monitoruj Proces

Outsourcing nie oznacza "ustaw i zapomnij". Potrzebujesz regularnie monitorować i oceniać pracę dostawcy usług, aby zapewnić, że spełnia Twoje oczekiwania.

Outsourcing funkcji, a outsourcing pracowników

Outsourcing funkcji i outsourcing pracowników to dwa popularne modele outsourcingu stosowane w biznesie. Obie te metody mają na celu optymalizację procesów biznesowych, ale różnią się pod wieloma względami.

Outsourcing funkcji

Outsourcing funkcji, nazywany również outsourcingiem procesów biznesowych (BPO), polega na przekazaniu zewnętrznej firmie określonej funkcji lub procesu biznesowego. Może to obejmować obszary takie jak księgowość, marketing, zasoby ludzkie, usługi IT czy obsługa klienta.

Celem outsourcingu funkcji jest skupienie się na kluczowych obszarach działalności firmy, podczas gdy inne, mniej strategiczne funkcje są realizowane przez zewnętrzne podmioty. Jest to strategia, która pozwala na zwiększenie efektywności, redukcję kosztów i skupienie się na kluczowych kompetencjach firmy.

Outsourcing pracowników

Outsourcing pracowników, znany również jako leasing pracowniczy, polega na zatrudnieniu pracowników poprzez zewnętrzną firmę, która zarządza rekrutacją, płacami, świadczeniami pracowniczymi i innymi aspektami związku pracodawca-pracownik. Pracownicy formalnie są zatrudnieni przez firmę outsourcingową, ale pracują dla klienta.

Outsourcing pracowników pozwala firmom na elastyczne zarządzanie siłą roboczą, redukcję kosztów związanych z zatrudnieniem i administracją pracowników, a także minimalizację ryzyka związanego z przestrzeganiem przepisów prawnych dotyczących zatrudnienia.

Podobieństwa

Zarówno outsourcing funkcji, jak i pracowników mają na celu optymalizację procesów biznesowych poprzez skupienie się na kluczowych kompetencjach firmy i przekazanie innych funkcji zewnętrznym podmiotom. Obie metody mają na celu oszczędność kosztów i zwiększenie efektywności.

Różnice

Główna różnica między outsourcingiem funkcji a outsourcingiem pracowników polega na tym, co jest przekazywane firmie zewnętrznej. W przypadku outsourcingu funkcji, jest to określony proces biznesowy lub funkcja. W przypadku outsourcingu pracowników, jest to cały proces zatrudniania i zarządzania pracownikami.

W przypadku outsourcingu pracowników, zewnętrzna firma zajmuje się wszystkimi aspektami zatrudnienia, podczas gdy w outsourcingu funkcji zewnętrzna firma zajmuje się konkretnym procesem lub funkcją biznesową.

Outsourcing

Przykłady outsourcingu w firmie

Outsourcing może przyjmować różne formy w zależności od specyfiki firmy i jej potrzeb. Oto kilka przykładów obszarów, które często są outsourcowane:

 • Outsourcing IT: Dostawcy usług IT mogą zarządzać infrastrukturą technologiczną firmy, oferując wsparcie techniczne, zarządzanie danymi, rozwój oprogramowania, a nawet usługi w chmurze. Outsourcing IT jest często wykorzystywany do zwiększenia efektywności i zmniejszenia kosztów związanych z utrzymaniem wewnętrznego działu IT.
 • Outsourcing Księgowości i Finansów: Firmy często korzystają z zewnętrznych dostawców do prowadzenia księgowości, płac, audytów czy zarządzania podatkami. Zewnętrzne firmy księgowe mają często dostęp do najnowszych narzędzi i technologii, co pomaga zapewnić skuteczne i zgodne z przepisami zarządzanie finansami.
 • Outsourcing HR: Procesy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, takie jak rekrutacja, szkolenia, zarządzanie świadczeniami pracowniczymi czy prowadzenie ewidencji kadrowych, mogą być przekazane firmom specjalizującym się w outsourcingu HR.
 • Outsourcing Obsługi Klienta: Centra obsługi klienta są często outsourcowane. Zewnętrzne firmy mogą zarządzać obsługą klienta przez telefon, e-mail, chat online, a nawet na platformach mediów społecznościowych.
 • Outsourcing Logistyki i Dystrybucji: Firmy, szczególnie te działające w handlu elektronicznym, często korzystają z usług zewnętrznych firm logistycznych do magazynowania, pakowania i wysyłania produktów.
 • Outsourcing Marketingu: Zewnętrzne agencje marketingowe mogą zarządzać różnymi aspektami marketingu, takimi jak marketing cyfrowy, tworzenie treści, SEO, zarządzanie mediami społecznościowymi, kampanie reklamowe i inne.
 • Outsourcing Produkcji: Niektóre firmy, zwłaszcza te działające w sektorze produkcyjnym, mogą outsourcować produkcję do innych krajów lub firm, które specjalizują się w określonym rodzaju produkcji.

Outsourcing zewnętrzny i wewnętrzny

Outsourcing może przyjmować różne formy w zależności od potrzeb i specyfiki firmy, a dwa z najpopularniejszych typów to outsourcing zewnętrzny i wewnętrzny.

Outsourcing zewnętrzny

Outsourcing zewnętrzny, zwany również tradycyjnym outsourcingiem, polega na zleceniu funkcji, procesów lub zadań firmie trzeciej, która nie jest częścią samej firmy. Ta zewnętrzna firma posiada specjalistyczną wiedzę i zasoby potrzebne do efektywnego wykonania tych zadań.

Na przykład, firma może zdecydować się na outsourcing usług IT, zlecając zewnętrznej firmie zarządzanie swoją infrastrukturą technologiczną, wsparcie techniczne i rozwój oprogramowania. Inne popularne obszary, które często są zlecane firmom zewnętrznym, to obsługa klienta, księgowość, HR czy marketing.

Outsourcing zewnętrzny pomaga firmom skoncentrować się na swoich kluczowych kompetencjach, zwiększyć efektywność, obniżyć koszty i uzyskać dostęp do specjalistycznej wiedzy, której mogą nie posiadać wewnętrznie.

Outsourcing wewnętrzny

Outsourcing wewnętrzny, zwany również insourcingiem, to praktyka polegająca na przekazaniu określonych zadań lub funkcji w ramach tej samej organizacji, ale innemu działowi lub podmiotowi zależnemu od macierzystej firmy.

Na przykład, międzynarodowa korporacja może zdecydować, że jej regionalne biuro w innym kraju będzie odpowiedzialne za prowadzenie określonych operacji, takich jak obsługa klienta, usługi IT czy procesy HR dla całego regionu.

Outsourcing wewnętrzny pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów w ramach tej samej organizacji, zwiększenie efektywności i elastyczności. Pozwala również na większą kontrolę nad przekazywanymi procesami w porównaniu do outsourcingu zewnętrznego, co może być ważne dla niektórych firm, szczególnie gdy chodzi o kwestie takie jak bezpieczeństwo informacji czy jakość usług.

Na co warto zwrócić uwagę wybierając firmy świadczące outsourcing?

Wybór firmy świadczącej usługi outsourcingu jest kluczowym krokiem, który może znacznie wpłynąć na sukces firmy. Istnieje kilka aspektów, na które warto zwrócić uwagę podczas tego procesu:

 • Doświadczenie i kompetencje: Wybierając dostawcę usług outsourcingowych, ważne jest, aby upewnić się, że ma on doświadczenie w świadczeniu tego typu usług dla firm o podobnym profilu. Im więcej doświadczenia firma ma w danym obszarze, tym większe jest prawdopodobieństwo, że będzie w stanie efektywnie realizować powierzone jej zadania.
 • Referencje i opinie klientów: To, co mówią inni klienci, jest często dobrym wskaźnikiem jakości usług oferowanych przez firmę. Warto poszukać referencji, opinii lub studiów przypadków, które pokazują, jak firma radziła sobie z podobnymi projektami w przeszłości.
 • Zrozumienie biznesu klienta: Najlepsi dostawcy usług outsourcingowych to ci, którzy rozumieją specyfikę biznesu swoich klientów. Ważne jest, aby firma outsourcingowa mogła dostosować swoje usługi do konkretnych potrzeb klienta, a nie oferować jedynie standardowe rozwiązania.
 • Bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów: W dobie cyfryzacji, bezpieczeństwo danych stało się kluczowym elementem każdego biznesu. Firma outsourcingowa powinna stosować najnowsze standardy bezpieczeństwa i przestrzegać wszelkich regulacji prawnych i branżowych.
 • Komunikacja i obsługa klienta: Współpraca z firmą outsourcingową powinna charakteryzować się dobrą komunikacją i wysokim poziomem obsługi klienta. Ważne jest, aby dostawca był dostępny, reagował na pytania i problemy w odpowiednim czasie oraz był otwarty na feedback.
 • Koszt: Chociaż koszt jest ważnym czynnikiem, nie powinien być jedynym kryterium wyboru. Ważne jest, aby rozważyć stosunek ceny do jakości, a także potencjalne oszczędności, które mogą wynikać z outsourcingu.
 • Elastyczność i skalowalność: Twoje potrzeby biznesowe mogą się zmieniać z czasem, więc warto wybrać dostawcę usług outsourcingowych, który jest elastyczny i może dostosować swoje usługi do zmieniających się potrzeb i wymagań.

Na Koniec

Outsourcing, mimo pewnych ryzyk, nadal jest jedną z najpopularniejszych strategii biznesowych. Jest to potężne narzędzie, które może pomóc firmom zwiększyć efektywność, skoncentrować się na swoich głównych kompetencjach i znacznie obniżyć koszty. Jednak jak każde narzędzie, musi być używane mądrze. Odpowiednie planowanie, wybór dostawcy i monitorowanie to klucz do sukcesu w outsourcingu.

Redakcja KiwiLab
KiwiLab - blog marketingowy serwujący wiedzę z zakresu SEO, PPC, Analityki internetowej, Content Marketingu i Social Media na najwyższym poziomie.
×