Google Search Console: aktualizacja zarządzania użytkownikami i uprawnieniami

Google Search Console

Google Search Console wydało aktualizację kontroli bezpieczeństwa, która zmieniła sposób zarządzania użytkownikami i uprawnieniami. Ma to na celu przeniesienie starej wersji Webmaster Tools do nowej Search Console. Google zapowiedziało również, że wycofa starą wersję w nadchodzących miesiącach.

Nowe funkcje dodane do zarządzania użytkownikami i uprawnieniami w Google Search Console obejmują:

  • Rozróżnianie zweryfikowanych i wyznaczonych właścicieli
  • Łatwiejsze, natychmiastowe usuwanie zweryfikowanych właścicieli (nie ma potrzeby usuwania ich tokena własności)
  • Możliwość zmiany poziomów uprawnień wyznaczonych właścicieli (właściciel, pełny, ograniczony)
  • Możliwość przeglądania tokenów weryfikacyjnych Twojej usługi dla wszystkich obecnych i poprzednich użytkowników, a konkretnie tokenów pozostawionych przez poprzednich właścicieli
  • Historia zdarzeń własnościowych

Oto jak wygląda sekcja zarządzania użytkownikami i uprawnieniami po zmianach:

Google Search Console - użytkownicy i uprawnienia

developers.google.com

Usuwając wcześniej zweryfikowanego właściciela, należy pamiętać o usunięciu wszystkich tokenów weryfikacyjnych dla tego użytkownika, aby usunięty właściciel nie mógł odzyskać dostępu do usługi.

Google Search Console - tokeny właścicieli

developers.google.com

 

Źródło: 
https://developers.google.com/search/blog/2023/02/search-console-user-permissions-update
×