Odstąpienie od umowy i zwrot towaru wg prawa polskiego

Biznes

Zrozumienie procesu odstąpienia od umowy i zwrotu towaru jest niezbędne zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorców działających na polskim rynku. Niniejszy artykuł przedstawia kluczowe aspekty prawne dotyczące odstąpienia od umowy, wskazuje, kiedy konsument ma prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny, jak również objaśnia procedurę zwrotu towaru krok po kroku. Ponadto omówione są terminy, w jakich należy dokonać zwrotu oraz wskazówki, jak prawidłowo wypełnić formularz odstąpienia od umowy, uwzględniając przy tym wyjątki od możliwości odstąpienia od umowy.

Podstawowe informacje o prawie do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy jest jednym z kluczowych aspektów, który zapewnia ochronę konsumentów dokonujących zakupów zarówno stacjonarnie, jak i przede wszystkim w internecie. Umożliwia ono konsumentowi rezygnację z zakupionego produktu lub usługi bez podawania przyczyny w określonym terminie, który w Polsce wynosi 14 dni od dnia otrzymania towaru. Ten mechanizm jest bardzo ważny w kontekście zakupów online, gdzie nie mamy możliwości wcześniejszej, bezpośredniej oceny produktu.

Warto zwrócić uwagę, że prawo do odstąpienia od umowy regulowane jest przepisami prawa polskiego, a dokładnie ustawą o prawach konsumenta. Jej zrozumienie jest kluczowe zarówno dla konsumentów, chcących wiedzieć, jakie przysługują im prawa, jak i dla przedsiębiorców, którzy muszą je przestrzegać. Odstąpienie od umowy daje konsumentowi możliwość zwrotu towaru bez dodatkowych kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu.

Kiedy możemy odstąpić od umowy?

Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi przede wszystkim w przypadku zakupów dokonanych na odległość, czyli przez internet, telefonicznie lub pocztą, a także w przypadku umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa. Nie oznacza to jedynie sklepów internetowych – również zakupy dokonane przez telefon czy podczas prezentacji u konsumenta w domu podlegają tym samym zasadom.

Biznes

Istnieją jednak wyjątki, kiedy nie możemy skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy. Dotyczą one między innymi towarów szybko psujących się, towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub z higienicznych powodów, a także towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozerwalnie połączone z innymi towarami.

Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, że każdy przypadok odstąpienia od umowy wymaga od konsumenta poinformowania sprzedawcy o swojej decyzji. Najczęściej odbywa się to poprzez wypełnienie specjalnego formularza odstąpienia od umowy, jednak prawo dopuszcza też inne formy, jak na przykład pisemne oświadczenie przesłane pocztą tradycyjną czy mailowo.

Proces zwrotu towaru - krok po kroku

Decyzja o odstąpieniu od umowy i zwrocie towaru nie musi być trudna ani stresująca. Wystarczy kierować się kilkoma podstawowymi krokami, aby proces ten przebiegł sprawnie i bezproblemowo. Poniżej przedstawiamy, jak skutecznie zwrócić towar, zachowując wszystkie prawa konsumenta:

 1. Złóż oświadczenie o odstąpieniu od umowy: Pierwszym krokiem jest poinformowanie sprzedawcy o decyzji odstąpienia od umowy. Można to zrobić za pomocą formularza odstąpienia od umowy lub przez każdą inną jednoznaczną deklarację. Pamiętaj, aby zachować dowód wysłania takiego oświadczenia.
 2. Zwrot towaru: Towar należy zwrócić sprzedawcy niezwłocznie, a dokładniej – do 14 dni od dnia, w którym poinformowano sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Ważne, aby towar został zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządzania.
 3. Oczekuj na zwrot środków: Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu wszystkich dokonanych płatności, włączając w to koszty dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez sprzedawcę), nie później niż 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.

Zwrot pieniędzy powinien zostać dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Wyjątki od możliwości odstąpienia od umowy

Pomimo ogólnej zasady możliwości odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, istnieją wyjątki, w których konsument nie może skorzystać z tego prawa. Zrozumienie tych wyjątków jest kluczowe, aby uniknąć nieporozumień i rozczarowań. Oto niektóre z najważniejszych przypadków:

 • Usługi, które zostały w pełni wykonane przed upływem terminu na odstąpienie od umowy: Jeśli konsument wyraźnie zgodził się na rozpoczęcie wykonywania usługi przed upływem 14-dniowego terminu i usługa została w pełni zrealizowana, nie ma prawa odstąpić od umowy.
 • Produkty szybko psujące się lub mające krótki termin przydatności do spożycia: Dotyczy to głównie żywności oraz innych produktów z ograniczonym czasem przydatności.
 • Towary wykonane na specjalne zamówienie: Dotyczy to produktów, które są nieprefabrykowane i zostały wykonane na indywidualne zamówienie konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • Towary w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub z higienicznych powodów: Przykładem mogą być kosmetyki lub produkty medyczne.

Warto być świadomym wszystkich tych wyjątków przed dokonaniem zakupu, aby uniknąć sytuacji, w których odstąpienie od umowy nie będzie możliwe.

Jakie są terminy na odstąpienie od umowy i zwrot towaru?

Odstąpienie od umowy to istotne prawo konsumenta, które pozwala na rezygnację z zakupionego produktu lub usługi bez podania przyczyny. Aby jednak skorzystać z tego prawa, niezbędne jest przestrzeganie określonych ram czasowych. Konsument ma 14 dni kalendarzowych na odstąpienie od umowy od dnia, w którym otrzymał produkt, lub w przypadku usług, od dnia zawarcia umowy. Warto zaznaczyć, że termin ten jest nieprzekraczalny i jego nierespektowanie skutkuje utratą możliwości odstąpienia od umowy.

Po pomyślnym odstąpieniu od umowy, konsument ma kolejne 14 dni na zwrot towaru sprzedawcy. W tym okresie produkt powinien zostać wysłany lub przekazany bezpośrednio sprzedającemu. Ważne jest, aby pamiętać, że zwrot towaru musi nastąpić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była niezbędna w ramach zwykłego zarządzania produktem.

Biznes

Sprzedawca, po otrzymaniu zwróconego towaru lub dowodu jego wysyłki, ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż standardowy oferowany przez sprzedawcę).

Jak prawidłowo wypełnić formularz odstąpienia od umowy?

Wypełnienie formularza odstąpienia od umowy jest kluczowe do skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy i wymaga uwagi oraz precyzji. Oto praktyczne wskazówki, jak prawidłowo wypełnić ten dokument:

 • Podaj szczegółowe informacje o sprzedawcy: Rozpocznij od jasnego określenia, do kogo kierujesz formularz, podając nazwę sprzedawcy, adres oraz inne dane kontaktowe, jeśli są wymagane.
 • Zidentyfikuj zakupiony produkt lub usługę: Dokładnie opisz przedmiot zakupu, wskazując jego nazwę, datę zakupu oraz datę otrzymania. W przypadku usług wskaż datę zawarcia umowy.
 • Jasno wyraź decyzję o odstąpieniu: W treści formularza wpisz wyraźne oświadczenie o swojej decyzji odstąpienia od umowy.
 • Podaj dane kontaktowe: Zakończ formularz, podając swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz inne dane kontaktowe, takie jak numer telefonu czy adres e-mail. Dzięki temu sprzedawca będzie mógł łatwiej skontaktować się w sprawie zwrotu.

Wiele sklepów oferuje gotowe szablony formularzy odstąpienia od umowy, które ułatwiają cały proces. Jednak nawet w przypadku korzystania z takiego szablonu, zawsze upewnij się, że zawiera wszystkie wymagane przez Ciebie informacje i że są one w pełni zrozumiałe.

Formularz należy wysłać sprzedawcy za pomocą jednego z dostępnych środków komunikacji, najlepiej takiego, który umożliwia potwierdzenie odbioru dokumentu, np. poczta elektroniczna czy list polecony.

Redakcja KiwiLab
KiwiLab - blog marketingowy serwujący wiedzę z zakresu SEO, PPC, Analityki internetowej, Content Marketingu i Social Media na najwyższym poziomie.
×