Wzrost znaczenia analityki internetowej i marketingu opartego o dane

Analityka internetowa

W miarę jak marketerzy odkrywają korzyści płynące z wykorzystania danych do poprawy doświadczeń użytkowników, nowe badania wskazują, że ich budżety będą rosły w tym obszarze.

Obszary, w których marketing oparty o dane jest najbardziej przydatny

Ascend2 opublikował niedawno raport "Using Data-Driven Marketing to Predict Future Performance", który wskazuje, że 48% marketerów uważa obecnie, że data-driven marketing jest najbardziej przydatny w obszarze customer experience/journey mapping. W dalszej kolejności znalazł się e-mail marketing (42%) oraz personalizacja (41%).

W jakich obszarach marketing oparty na danych jest obecnie najbardziej przydatny?

Trendy budżetowe

Tylko 12% ankietowanych specjalistów od marketingu zgłasza zmniejszenie budżetu przeznaczonego na data-driven w nadchodzącym roku. Prawie połowa (48%) organizacji zwiększy swój budżet marketingowy oparty o dane, a kolejne 40% ankietowanych marketerów twierdzi, że ich budżety pozostaną na tym samym poziomie.

Marketing oparty o dane - trendy budżetowe

Kluczowe aspekty marketingu opartego o dane przy podejmowaniu decyzji

Które aspekty marketingu opartego o dane będą miały największy wpływ na ogólny proces decyzyjny marketerów w nadchodzącym roku? Poprawa doświadczeń klienta będzie najważniejsza dla 58% ankietowanych marketerów, którzy wykorzystują dane. Zwiększenie personalizacji oraz ulepszanie narzędzi i integracji danych będzie miało również kluczowe znaczenie dla podejmowania decyzji odpowiednio dla 46% i 33% ankietowanych.

Aspekty marketingu opartego o dane kluczowe przy podejmowaniu decyzjiAnalityka predykcyjna i AI

Tylko 14% ankietowanych korzysta obecnie z analiz predykcyjnych w połączeniu z możliwościami uczenia maszynowego w swoim podejściu do pomiaru opartego na danych, a ponad jedna czwarta (27%) twierdzi, że planuje to zrobić w przyszłym roku. Jeden na pięciu (21%) marketerów zgłasza, że obecnie nie wykorzystuje ani nie planuje korzystać z analiz predykcyjnych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.Analityka predykcyjna i AI

 

Odkrywanie potencjału danych marketingowych i analityki

Coraz więcej organizacji odkrywa potencjał danych i analityki, inne badania wskazały, że firmy przygotowują się do większych inwestycji w tym obszarze w ciągu najbliższych 36 miesięcy. Deloitte, American Marketing Association i Duke Fuqua School of Business opublikowały we wrześniu 2022 roku raport The CMO Survey, który wskazuje, że wydatki na analitykę internetową wzrosną o 63% w ciągu najbliższych trzech lat. Respondenci twierdzą, że już teraz przeznaczają 8,9% swojego budżetu marketingowego na analitykę.

The CMO Survey 09.2022 - wzrost wydatków na analitykę internetową

Źródło: 
https://komarketing.com/industry-news/48-of-marketers-now-find-data-most-useful-for-the-customer-experience-4830/
×