HTTP co to jest?

http

Co oznacza skrót HTTP? Jest to protokół przesyłania hipertekstu HTTP (hypertext transfer protocol) jest podstawą sieci World Wide Web i służy do ładowania stron internetowych za pomocą łączy hipertekstowych. HTTP to protokół warstwy aplikacji przeznaczony do przesyłania informacji między urządzeniami sieciowymi i działa na innych warstwach stosu protokołów sieciowych.

Typowy przepływ przez protokół http polega na tym, że komputer kliencki wysyła żądanie do serwera, który następnie wysyła komunikat odpowiedzi.

HTTP co to i co zawiera żądanie HTTP?

Żądanie http protocol to sposób, w jaki platformy komunikacji internetowej, takie jak przeglądarki internetowe, proszą o informacje potrzebne do załadowania strony internetowej.

Każde żądanie HTTP wysyłane przez Internet niesie ze sobą serię zakodowanych danych, które zawierają różne rodzaje informacji. Typowe żądanie HTTP zawiera:

 • Typ wersji HTTP
 • adres URL
 • metoda HTTP
 • Nagłówki żądań HTTP
 • Opcjonalna treść HTTP

Serwer HTTP i co to jest metoda HTTP?

Metoda HTTP wskazuje akcję, której żądanie strony HTTP oczekuje od serwera, do którego wysyłane jest zapytanie. Na przykład dwie najpopularniejsze metody HTTP to „GET” i „POST”; żądanie „GET” oczekuje w zamian informacji (zwykle w postaci strony internetowej), podczas gdy żądanie „POST” zazwyczaj wskazuje, że klient przesyła informacje do serwera WWW (takie jak informacje z formularza, np. przesłana nazwa użytkownika i hasło).

Co to HTTP i co znajduje się w treści żądania HTTP?

Treść żądania to część zawierająca „treść” informacji, które przekazuje żądanie. Treść żądania HTTP zawiera wszelkie informacje przesyłane do serwera WWW, takie jak nazwa użytkownika i hasło lub wszelkie inne dane wprowadzone do formularza.

Co zawiera odpowiedź HTTP?

Wiesz HTTP co to jest, zatem odpowiedź HTTP jest tym, co klienci WWW (często przeglądarki) otrzymują z serwera internetowego w odpowiedzi na żądanie HTTP. Te odpowiedzi przekazują cenne informacje na podstawie tego, o co poproszono w żądaniu HTTP.

Typowa odpowiedź HTTP zawiera:

 • kod stanu HTTP
 • nagłówki odpowiedzi HTTP
 • opcjonalna treść HTTP

Co to jest kod stanu HTTP?

Kody stanu HTTP to 3-cyfrowe kody najczęściej używane do wskazania, czy żądanie HTTP zostało pomyślnie zakończone. Kody stanu są podzielone na następujące 5 bloków:

 • 1xx Informacje
 • 2xx Sukces
 • Przekierowanie 3xx
 • Błąd klienta 4xx (błąd 404)
 • Błąd serwera 5xx

„xx” odnosi się do różnych liczb między 00 a 99.

Kody stanu zaczynające się od cyfry „2” oznaczają sukces. Na przykład, gdy klient zażąda strony internetowej, najczęściej spotykane odpowiedzi mają kod stanu „200 OK”, co oznacza, że żądanie zostało poprawnie zrealizowane.

Jeśli odpowiedź zaczyna się od „4” lub „5”, oznacza to, że wystąpił błąd i strona nie zostanie wyświetlona. Kod stanu, który zaczyna się od „4”, wskazuje na błąd po stronie klienta (bardzo często zdarza się napotkać kod stanu „404 NIE ZNALEZIONO” podczas literówki w adresie URL).

Kod statusu zaczynający się od „5” oznacza, że coś poszło nie tak po stronie serwera. Kody statusu mogą również zaczynać się od „1” lub „3”, co oznacza odpowiednio odpowiedź informacyjną i przekierowanie.

HTTP co to znaczy i co znajduje się w treści odpowiedzi HTTP?

Udane odpowiedzi HTTP na żądania „GET” zazwyczaj mają treść zawierającą żądane informacje. W większości żądań internetowych są to dane HTML, które przeglądarka internetowa przetłumaczy na stronę internetową.

Co to jest HTTP i dlaczego go potrzebujemy?

Co to jest protokół HTTP? Oznacza to protokół przesyłania hipertekstu. Jest to formalnie zdefiniowany zestaw reguł komunikacji między klientem (zasobem sieciowym żądającym danych lub usług) a serwerem (zasobem, który odbiera żądanie i odpowiada na nie).

Innymi słowy: jeśli Internet jest infrastrukturą łączącą klientów sieciowych i serwery, HTTP jest „językiem”, w którym rozmawiają ze sobą za pośrednictwem tego połączenia. W ten sposób ładujemy strony internetowe i odtwarzamy filmy z YouTube.

Standaryzowane protokoły sieci komputerowych zapewniają niezawodną współpracę sprzętu i oprogramowania różnych producentów. HTTP protocole robi to dla komunikacji internetowej. Protokół HTTP określa reguły dotyczące żądań zasobów i odpowiedzi między klientami sieciowymi a serwerami.

Co oznacza HTTP? HTTP jest protokołem warstwy aplikacji w siedmiowarstwowym modelu sieciowym OSI, który standaryzuje funkcje komunikacyjne systemów telekomunikacyjnych lub obliczeniowych niezależnie od podstawowej struktury wewnętrznej i technologii. Za zdefiniowanie i ciągły rozwój tego protokołu odpowiada obecnie międzynarodowa organizacja o nazwie Internet Engineering Task Force (IETF).

HTTP protokol jest najczęściej używany z klientem przeglądarki internetowej (takim jak Chrome, Safari lub Edge) i serwerem internetowym działającym w systemie komputerowym znajdującym się gdzieś w Internecie. HTTP obsługuje również wiele innych aplikacji i usług internetowych.

HTTP a HTTPS

Internet nie jest prywatnym kanałem komunikacji. Żądania i odpowiedzi HTTP są przesyłane zwykłym tekstem. Mogą być łatwo przechwycone i odczytane przez osoby lub oprogramowanie inne niż ich zamierzeni odbiorcy. Może się zdarzyć, że zobaczysz komunikat ta witryna nie umożliwia bezpiecznego połączenia.

Może to nie być wielkim problemem w przypadku filmów z kotami, ale w przypadku haseł, numerów kart kredytowych lub innych poufnych informacji mogą się zdarzyć złe rzeczy. W szczególności ewolucja handlu elektronicznego stworzyła wczesną potrzebę bezpieczniejszej komunikacji online.

Innym problemem związanym z adres HTTP jest „podszywanie się”, w którym złośliwa witryna internetowa podszywa się pod adresowaną witrynę i przechwytuje komunikację. Same protokoły HTTP nie mogą zagwarantować tożsamości zdalnego serwera, a klienta można oszukać i nakłonić do komunikowania się z oszustem bez zapewnienia uwierzytelnienia tożsamości zdalnego serwera.

HTTP czy HTTPS?

Szyfrowanie strony jest ważne, a  HTTPS (skrót od HTTP Secure) jest ulepszeniem protokołu HTTP. Pozwala na bezpieczne uwierzytelnienie zdalnego serwera i szyfrowany transfer danych HTTP. HTTPS opiera się na certyfikacie cyfrowym od zaufanej strony trzeciej (znanej jako „urząd certyfikacji”) w celu zabezpieczenia połączenia i zapewnienia, że witryna jest tym, za kogo się podaje. Wykorzystuje również TLS do szyfrowania żądań i odpowiedzi HTTP, zapobiegając kradzieży poufnych informacji przez podstępnych oszustów.

Obecnie powszechnie obsługiwane są zarówno protokoły HTTP, jak i HTTPS. Link, który wprowadzisz lub klikniesz, może zaczynać się od http:// lub https://, wskazując, który protokół ma być używany. Nowoczesne przeglądarki internetowe wyświetlają kłódkę w pasku adresu obok podczas korzystania z bezpiecznego połączenia HTTPS.

Redakcja KiwiLab
KiwiLab - blog marketingowy serwujący wiedzę z zakresu SEO, PPC, Analityki internetowej, Content Marketingu i Social Media na najwyższym poziomie.
×