Co to jest HTTPS?

https

Bezpieczny protokół przesyłania hipertekstu (HTTPS) to bezpieczna wersja protokołu HTTP, który jest podstawowym protokołem używanym do przesyłania danych między przeglądarką internetową a witryną internetową. HTTPS port jest szyfrowany w celu zwiększenia bezpieczeństwa przesyłania danych.

Jest to szczególnie ważne, gdy użytkownicy przesyłają wrażliwe dane, na przykład logując się do konta bankowego, usługi poczty elektronicznej lub dostawcy ubezpieczenia zdrowotnego.

Każda witryna, zwłaszcza ta, która wymaga danych logowania, powinna korzystać z protokołu HTTPS. W nowoczesnych przeglądarkach internetowych, takich jak Chrome, strony internetowe, które nie korzystają z HTTPS protocol, są oznaczane inaczej niż te, które go używają.

Korzystając z serwisu jakim jest strona HTTPS poszukaj kłódki na pasku adresu URL, aby zaznaczyć, że strona internetowa jest bezpieczna. Przeglądarki internetowe poważnie traktują protokół HTTPS. Google Chrome i inne przeglądarki oznaczają wszystkie witryny inne niż HTTPS jako niezabezpieczone.

HTTPS co to i jak działa? TLS co to jest?

HTTPS używa protokołu szyfrowania do szyfrowania komunikacji. Protokół nosi nazwę Transport Layer Security (TLS), chociaż wcześniej był znany jako Secure Sockets Layer (SSL). Protokół ten zabezpiecza komunikację przy użyciu tak zwanej infrastruktury asymetrycznego klucza publicznego.

Ten typ systemu bezpieczeństwa wykorzystuje dwa różne klucze do szyfrowania komunikacji między dwiema stronami:

 • Klucz prywatny - ten klucz jest kontrolowany przez właściciela strony internetowej i jest przechowywany, jak czytelnik mógł spekulować, jako prywatny. Ten klucz znajduje się na serwerze WWW i służy do odszyfrowywania informacji zaszyfrowanych kluczem publicznym.
 • Klucz publiczny - ten klucz jest dostępny dla każdego, kto chce wchodzić w interakcje z serwerem w sposób bezpieczny. Informacje zaszyfrowane kluczem publicznym można odszyfrować tylko kluczem prywatnym.

HTTPS co to znaczy i dlaczego protokół HTTPS jest ważny?

Strona www HTTPS uniemożliwia stronom internetowym nadawanie informacji w sposób, który jest łatwy do przeglądania przez każdego, kto szpieguje w sieci. Kiedy informacje są przesyłane przez zwykły HTTP, informacje są dzielone na pakiety danych, które można łatwo „obwąchać” za pomocą bezpłatnego oprogramowania.

To sprawia, że komunikacja za pośrednictwem niezabezpieczonego medium, takiego jak publiczne Wi-Fi, jest bardzo podatna na przechwycenie. W rzeczywistości cała komunikacja za pośrednictwem protokołu HTTP odbywa się w postaci zwykłego tekstu, dzięki czemu jest łatwo dostępna dla każdego, kto ma odpowiednie narzędzia, i jest narażona na ataki na ścieżce.

Co to HTTPS i czym różni się od HTTP?

Technicznie rzecz biorąc, HTTPS nie jest protokołem odrębnym od http, więc tak naprawdę HTTPS to HTTP. Po prostu używa szyfrowania TLS/SSL przez protokół HTTP. HTTPS odbywa się w oparciu o transmisję certyfikatów TLS/SSL, które weryfikują, czy dany dostawca jest tym, za kogo się podaje.

Gdy użytkownik łączy się ze stroną internetową, strona internetowa przesyła swój certyfikat SSL, który zawiera klucz publiczny niezbędny do rozpoczęcia bezpiecznej sesji. Dwa komputery, klient i serwer, przechodzą następnie przez proces zwany uzgadnianiem SSL/TLS, który jest serią komunikacji w obie strony używanej do ustanowienia bezpiecznego połączenia.

W czym HTTPS jest lepszy od HTTP?

Kiedy już wiesz co to protokół HTTPS to musisz wiedzieć, że w protokole HTTP informacje udostępniane przez witrynę internetową mogą zostać przechwycone lub wywęszone przez każdego złego aktora szpiegującego w sieci. Jest to szczególnie ryzykowne, jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do witryny za pośrednictwem niezabezpieczonej sieci, takiej jak publiczne Wi-Fi.

Ponieważ cała komunikacja HTTP odbywa się w postaci zwykłego tekstu, są one bardzo podatne na ataki.

HTTPS zapewnia, że cała komunikacja między przeglądarką internetową użytkownika a stroną internetową jest całkowicie zaszyfrowana. Nawet jeśli cyberprzestępcy przechwytują ruch, to, co otrzymują, wygląda jak zniekształcone dane.

Dane te można przekonwertować do postaci czytelnej tylko za pomocą odpowiedniego narzędzia deszyfrującego — czyli klucza prywatnego.

Jak działają protokoły szyfrowania HTTPS?

Jak wspomniano w poprzedniej sekcji, HTTPS działa przez SSL/TLS z szyfrowaniem klucza publicznego w celu dystrybucji współdzielonego klucza symetrycznego do szyfrowania danych i uwierzytelniania. Domyślnie używa portu 443, podczas gdy HTTP używa portu 80.

Wszystkie bezpieczne transfery i strony szyfrowane wymagają portu 443, chociaż ten sam port obsługuje również połączenia HTTP.

Zanim rozpocznie się przesyłanie danych w HTTPS, przeglądarka i serwer decydują o parametrach połączenia, wykonując uzgadnianie SSL/TLS. Uścisk dłoni jest również ważny dla ustanowienia bezpiecznego połączenia.

Oto jak przebiega cały proces jak włączyć protokół ssl:

 • Przeglądarka klienta i serwer WWW wymieniają komunikaty
 • Obie strony przekazują sobie nawzajem swoje standardy szyfrowania
 • Serwer udostępnia swój certyfikat przeglądarce
 • Klient weryfikuje ważność certyfikatu
 • Klient używa klucza publicznego do wygenerowania tajnego klucza wstępnego
 • Ten tajny klucz jest szyfrowany przy użyciu klucza publicznego i udostępniany serwerowi
 • Klient i serwer obliczają klucz symetryczny na podstawie wartości tajnego klucza
 • Obie strony potwierdzają, że obliczyły tajny klucz
 • Transmisja danych wykorzystuje szyfrowanie symetryczne

Dlaczego warto używać HTTPS co oznacza we współczesnym świecie?

Szyfrowanie HTTPS jest ważne i istnieje wiele dobrych powodów, dla których warto używać HTTPS w swojej witrynie i korzystać z HTTPS podczas przeglądania, robienia zakupów i pracy w sieci jako użytkownik.

Poprzez szyfrowanie i uwierzytelnianie protokół HTTPS protokół otwarcia strony internetowej chroni integralność komunikacji między witryną internetową a przeglądarkami użytkownika. Twoi użytkownicy będą wiedzieć, że dane wysyłane z Twojego serwera internetowego nie zostały przechwycone i/lub zmienione przez stronę trzecią podczas przesyłania.

Oczywiście nikt nie chce, aby intruzi zgarniali numery kart kredytowych i hasła podczas zakupów lub bankowości online, a HTTPS doskonale temu zapobiega. Ale czy naprawdę chciałbyś, aby wszystko, co widzisz i robisz w sieci, było otwartą księgą dla każdego kto wie co to znaczy ssl? HTTPS również odgrywa tutaj ważną rolę.

Ostatnie zmiany w interfejsie przeglądarki spowodowały, że witryny HTTP są oznaczane jako niezabezpieczone. Czy chcesz, aby przeglądarki Twoich klientów informowały ich, że Twoja witryna jest „niezabezpieczona” lub wyświetlały im przekreśloną kłódkę, gdy ją odwiedzają? Oczywiście nie, dlatego HTTP i HTTPS to krok w przód.

Obecne zmiany w przeglądarkach zbliżają protokół HTTP do niekompatybilności. Mozilla Firefox ogłosiła opcjonalny tryb tylko HTTPS, podczas gdy Google Chrome stopniowo przechodzi do blokowania treści mieszanych. Patrząc razem z ostrzeżeniami przeglądarki o „niepewności” dla stron HTTP, łatwo zauważyć, że napis jest na ścianie dla HTTP.

Wyszukiwarki używają HTTPS jako sygnału rankingowego podczas generowania wyników wyszukiwania. W związku z tym właściciele witryn mogą łatwo uzyskać poprawę SEO, konfigurując swoje serwery internetowe do korzystania z protokołu HTTPS zamiast HTTP.

Co się stanie, jeśli moja witryna nie korzysta z protokołu HTTPS?

Strony internetowe, które nie korzystają z protokołu HTTPS lub udostępniają treści mieszane (obsługujące zasoby, takie jak obrazy przez HTTP ze stron HTTPS), podlegają ostrzeżeniom dotyczącym bezpieczeństwa przeglądarki i błędom.

Ponadto strony te niepotrzebnie zagrażają prywatności i bezpieczeństwu swoich użytkowników i nie są preferowane przez algorytmy wyszukiwarek. W związku z tym witryny HTTP i witryny o mieszanej zawartości mogą spodziewać się większej liczby ostrzeżeń i błędów przeglądarki, mniejszego zaufania użytkowników i gorszego SEO niż w przypadku włączenia HTTPS.

Redakcja KiwiLab
KiwiLab - blog marketingowy serwujący wiedzę z zakresu SEO, PPC, Analityki internetowej, Content Marketingu i Social Media na najwyższym poziomie.
×